Csakra sugárzó | Chakra Radiator
A saját programjaimban annak is kell lenni, nem elég annak csak látszani. Csak ez után lehet másnak látszani. Viszont van egy kiskapu. Ha olyan jól játszod a szereped, hogy még én is majdnem elhiszem.

Ugyanis van egy olyan képességem, hogy bárkit át tudok hangolni, vagy ha úgy jobban tetszik programozni. Viszont a magam előtt látott rossz példákon okulva ezt nem teszem meg akárkivel. Aki nem hajlandó az önfejlesztésre, az akkor is ugyanaz a primitív tuskó marad, ha limuzinnal jár és selyempapírba csomagolja magát. Fel kell tehát mutatnod valamit ahhoz, hogy ide bekerülj!

Hogy milyen előnyei vannak annak, ha valaki a programjaimba csatlakozik? Részesülhet egy fejlett világ által nyújtott lehetőségekből, ám mivel itt a határ a saját fejlettséged, nem nagyon lehet vele visszaélni. Az első próbán egyetlen egy dolgot nézek. Eddigi életed során törekedtél-e arra, hogy az adott szavad betartsd. Velem is megtörtént, hogy ez nem sikerült, ám az arra törekvés mindig meg volt. Aki a tudás magasabb szintjein áll azonban jól tudja, hogy célszerű befogadni az Ellenpontot is, aminek értékmérője a minőség. Számukra létesült az a bizonyos kiskapu.
In my own programs, it has to be, not enough to look like that. Only then you can look different. But there is a loophole. If you play your role so well, I even almost believe it.

I have the ability to tune in or to programming anyone, if it better. But I do not do it to anyone with the bad examples I have seen. Those who are not willing to self-develop will remain the same primitive stump if they go with a limousine and wrap thermselves in silk paper. So you have to show something to get here!

What are the benefits of joining my programs? You can take advantage of the opportunities offered by an advanced world, but because the boundary is your own level of development, you can't abuse it. On the first trial I look at one thing. In your life so far, have you been striving to keep your words. It happened to me that it didn't work, but the endeavor was always there. However, those who are at higher levels of knowledge are well aware that it is also worthwhile to include a Counterpoint whose quality is a measure of value. For them, a certain loophole was created.