Áldás-Átok Revízió | Blessing-Curse Revision
Ha két teljesen eltérő világ találkozik, nagyon valószínű, hogy azonos fogalmak alatt teljesen mást értenek.

Ha te áldást kérsz az angyaloktól és ők ezt megteszik, azt a saját nézőpontjukból teszik. Amit te könnyen lehet, hogy átoknak fogsz látni. Ha ők úgy gondolják, hogy téged a pénz tesz tönkre és elzárják előled, vajon minek éled meg az áldásukat? Mivel nem sokat tudnak a világunkról, azt sem tudják, mi az a közüzemi számla és mi az a szerelő. A helyzet olyan súlyos, hogy azonnali beavatkozást kívánt, aminek hozzáférési portjaihoz most ti is hozzá fértek.

Úgy értették meg ezt a problémát és szereztem meg a támogatásukat, hogy elzártam előlük az energiát. Azzal az indokkal, hogy nincs rájuk jó hatással az energia és az azzal járó hatalom. Maga a program felülvizsgálja az átkaidat és az áldásokat és átkonvertálja azokat a természetes ésszerűség elvén.
If two totally different worlds meet, it is very likely being under the same concepts they understand everything else.

If you ask for a blessing from the angels and they do it, they will do it from their own perspective. What you can easily see is a curse. If they think the money is ruining you and blocking it, how do you live their blessing? Because they don't know much about our world, they don't know what a utility bill is and what a mechanic is. The situation is so severe that it wanted immediate intervention, which you already got access to.

They understood this problem and got their support to block energy from them. For the reason that they have no good effect on the energy and the power involved. The program itself reviews the curse and blessings and converts them to the principle of natural rationality.