Interdim korrekció | Interdim Correction
A korrekció fő iránya a szintetikus drogok által okozott olyan probléma, ami súlyos károkat okozott volna, ha a tudatom a spirituális mutációmnak köszönhetően nem jut a probléma dimenziószintje fölé.

Ebbe biztosan csak olyan emberek csatlakoznak, akik átérzik a probléma súlyát. Valamint azok, akik úgy érzik, esetleg ők is hozzájárultak a probléma létrejöttéhez. Számukra mindenképp ajánlott a Feladatba lépés holoinstall telepítése, hogy az összhangban legyen a lehetőségeikkel és bevállalásaikkal. Mondanom sem kell, hogy a szerepvállalás nagymértékben segít bizonyos egyenlegen, ahol a jótettek és rossz tettek kerülnek megmérettetésre.

Ha élethűen akarnám visszaadni a probléma jellegét, mintha a világunkat elárasztaná egy csomó vadember, akik megölnének és megerőszakolnának mindenkit. Azért vagytok vademberek, mert nem tudjátok, hogy a gondolatitok az álom tartományaiban maga a valóság és attól függetlenül, hogy ezek csak álmok és álmodozások, a drogok azokat sokszor nem kívánt tudatszintre emelik.
The main direction of correction is a problem caused by synthetic drugs, which would have caused serious damage if my consciousness did not reach over the dimension level of the problem due to my spiritual mutation.

It is certainly only people who feel the weight of the problem. And those who feel they may have contributed to the problem. It is highly recommended that you install the Enter to Task, to be in line with your opportunity and commitment. Needless to say, engagement greatly helps a certain balance, where the good and bad deeds are measured.

If I wanted to realistically return the nature of the problem as if our world were flooded by a bunch of savages who would kill and rape everyone. You are savages, because you do not know that your thoughts in the domain of dreams are reality and regardless of whether they are dreams and reveries, the drugs raise them to the often undesirable level of consciousness.