Idealizálás | Idealization
A rekorrekció fő célja annak a helyzetnek a visszaállítása, amit én Fejlett Föld programnak hívok. Egy olyan beavatkozás térítette el, ami jelentős változásokat indított el az idővonalon.

Ha az idővonalon változások történnek, az mindenképp eltéríti az elemeket, így az ügyek, dolgok és emberek helyzete is jelentősen megváltozhat. Ha csak visszaállítanánk mindenkinél, azzal a hozzá nem értésünket bizonyítanánk, ugyanis a rekorrekciónál figyelembe kell venni a közben történt változásokat. Hogy az idővonal helyreálljon, inkább egyfajta idealizálás szükséges, aminek alapja a feladat-cél, ám fontosságot tulajdonít az egyéni tudatok szempontjainak is.

Ennek a programnak a célja tehát a fizikai világ helyreállítása. Akik ebbe a programba lépésre éreznek késztetést, ugyanúgy a bolygó megmentésével foglalkoznak, ám nem feltétlenül a két kezükkel.
The main purpose of the recorrection is to restore the situation that I call the Advanced Earth Program. An intervention was made that triggered significant changes on the timeline.

If there are changes in the timeline, it will definitely divert the elements, so affairs, things and people can change significantly. If we were just to restore it to everyone, we would prove our incompetence, because the changes in the course should be taken into account. In order for the timeline to be restored, it is rather a kind of idealization based on the task-goal, but attaches importance to the aspects of individual consciousness.

The aim of this program is therefore to restore the physical world. Those who feel inclined to move into this program are just as concerned with saving the planet, but not necessarily with their two hands.