Személyes Ügyfélkapu | Personal Client Gate
A személyes ügyfélkapu gondolatban elérhető tudati kapcsolatot biztosít az egyes ember és az ÉlményPark között. Elsősorban technikai kérdésekre lett létrehozva, de alkalmazható minden olyan kérdéskör esetén, amiben egy ügyfélszolgálathoz fordulnál, ha a világ egy holografikus videojáték lenne és te benne játszanál.

A személyes ügyfélkapuval gondolatkommunikálás nem istennel történő belső kommunikációt jelent. Úgy érdemes felfogni, hogy ezzel kiválthatod a Segítőiddel történő kommunikáció azon részét, ami eddig feleslegesen terhelte őket, mert számukra még mindig komoly kihívást jelent az egyéni tudat és azok rövid távú érdekeinek megértése.

Mivel az emberek a spiritualitás eltérő szintjein vannak, nem lehet egy olyan sablont meghatározni, hogyan kell vagy érdemes ezt használni. Mindenki tapasztalja ki magának!

Az egy érdekes szakmai kihívást jelentő kérdés számomra, mi történik akkor, ha ezt egy olyan ember alkalmazza, aki nem foglalkozott a spiritualitással, nincs tapasztalata, nem hisz ebben vagy épp ettől várja a megtapasztalásos bizonyítékot. Az ilyen jellegű szakmai munkák automatikusan zajlanak az emberi tudathálózaton, mint ahogy a javítások és frissítések is így jelennek meg.
The personal customer gateway provides thought-based consciousness between the individual and the ÉlményPark. It was primarily designed for technical issues, but it could be applied to any issues you would turn to for a customer service if the world was a holographic video game and you would play in it.

With a personal customer gate, communication is not internal communication with God. It is worthwhile to realize that you can replace that part of your communication with your Helpers that has so far been burdened with them, because it is still a serious challenge for them to understand individual consciousness and their short-term interests.

Because people are at different levels of spirituality, there is no way to define a template for how to use it. Everyone experiences!

An interesting professional challenge for me is what happens when a person who does not deal with spirituality, has no experience, does not believe in it or is waiting for experienced evidence. This kind of professional work takes place automatically on the human consciousness network, as do the fixes and updates.