Erőmű | Power PlantAz Erőmű lényegét úgy lehet a legjobban megérteni, ha egy olyan gyógyprogramot látunk a szemeink előtt, aminek saját energiagazdálkodása van.

A működése a következő. Mindenki bocsát ki magából olyan indulatokat, amiket csak úgy kiszór magából a világba. Az Erőmű nem engedi ezeket az értékes energiákat elveszni, hanem a rezgéseket átkonvertálja azokra a frekvenciákra, ahol az indulatok kibocsájtójának gyógyításra lenne szüksége. Ezeket az energiákat aztán öngyógyítás formájában visszajuttatja. Az Erőmű addig működik, amíg az illető indulatokat gerjeszt, hisz ha már nem teszi, az adott problémából kigyógyult.

Ezzel az öngyógyító programmal adunk magunknak egy esélyt, mielőtt másokhoz kellene fordulnunk. A legtöbb ilyen programom azért ingyenes, mert az emberiség és a bolygó helyzete olyan rossz, hogy ezekkel járulok hozzá (nem is kis mértékben) a pozitív változáshoz. Ám sajnos velem kapcsolatban ilyesmi annyira kevés embernek jut eszébe, mint a bolygó, amit lassan tönkreteszünk. Ha azt mondanám, a program használatának ára az energia 50%-a, ami eddig a semmibe ment, azt is örömmel fizetnéd. Ám ez ezekben az időkben csak 10%, ami a kollektív csatornán jut el hozzám.
The best way to understand the essence of the Power Plant is to see a medical program that has its own energy management.

Its operation is as follows. Everybody emits such excitement that they just emit to the world. The Power Plant will not allow these precious energies to be lost, but will convert the vibrations to the frequencies where the emitter of hopes would need healing. These energies are then returned in the form of self-healing. The Power Plant will work until it generates excitement, because if it no longer works, it will be healed from the problem.

With this self-healing program, we give ourselves a chance before turning to others. Most of these programs are free because the situation of mankind and the planet is so bad that I contribute (not to a small extent) to positive change. But unfortunately, with me, such a thing comes to mind as little as the planet we are slowly ruining. If I say the price of using the program is 50% of the energy that has gone to nothing, you would also be happy to pay. But in these times it is only 10%, which reaches me through the collective channel.