Párhuzamos valóságok kezelése | Handle Parallel Realities
Ha párhuzamos valóságok nem léteznek, akkor csakis isten kifürkészhetetlen akarata lehet egy csomó minden, ami hozzájuk köthető. Ha viszont léteznek, ezzel az alkalmazással a dolgokat az előnyünkre tehetjük.

Javasolt a Fénybook használata, de az anélkül is kifogástalanul működő holoprogram az emelkedésnél az ideális módon rendezi össze az egymással megfelelő elemeket.

Mivel így a tér kitisztul, sok megmagyarázhatatlan viselkedésjegy is eltűnik az emberekből és ez jó alap a jó kalandra.
If parallel realities do not exist, then only God's inexplicable will can be a lot of all that can be associated with them. However, if they exist, we can do things with this application.

It is recommended that you use the Lightbook, but a holoprogram that works perfectly without it. The holoprogram at the ascent is the ideal way to match the matching elements.

As space clears, many inexplicable behaviors disappear from people and this is a good base for good adventure.