holoGPS autoinstallMindenki tudja, mi az a GPS. Tudjuk, honnan indulsz. Megadod a célt és egy Hang segít neked abban, hogy odatalálj. Viszont nem kötelező rá hallgatni és bárhol is vagy, az Újratervezéssel visszatalálhatsz a helyes útra.

A holoGPS is pont ugyanígy működik. Ám itt az út már az életutad és a cél sem egy konkrét hely, hanem lehet akár egy állapot is, mert a hologram lehetőségei sokkal tágabbak. Pont úgy, ahogy a sima GPS-nél, megadhatsz feltételeket és köztes célokat, ám itt még kívánhatsz olyat is, mi az, amit mindenképp szeretnél elkerülni. Természetesen ezt az angyal/felettes én felülírhatja ha elkerülhetetlen, ám sokkal jobb így, hogy általad gondolatban ezek le vannak rögzítve. A Hang szerepét itt a megérzéseid veszik át, amire a legjobb, ha a saját sugarad követed.

A holoGPS majdnem ugyanaz, mintha végrehajtanál egy mentális rajt-cél programozást, ám aki nem akar ezzel (mondjuk a megfelelő tudás és tapasztalat) nélkül belevágni, itt van számára egy olyan automatikus megoldás, ahol valaki már előre beállítgatta a természetes ésszerűség alapján a paramétereket. Azaz rendelkezel egy olyan alapbeállítással, amihez eddig hasonló esetben egy mester, tehát szakember kellett. Ez viszont már a modern kor az ezotériában is, ahol a logo garantálja a minőséget! Ott rezeg minden holoappomon, amit készítek.
Everyone knows what GPS is. We know where you start from. You give the goal and a Voice helps you find it. However, you are not required to listen to it and wherever you are, you can go back to the right path with Redesign-Recalculating.

HoloGPS also works exactly the same way. But here the road is the way of life and the goal is not a specific place, but it can be a state, because the possibilities of the hologram are much wider. Just like with plain GPS, you can set conditions and milestones, but you can still want what you want to avoid. Of course this can be overwritten by the angel / higher self if it is inevitable, but it is much better that they are fixed in your mind. The role of the voice here is taken over by your intuition, which is best followed by your own radius.

HoloGPS is almost the same as performing a mental start-goal programming, but if you do not want to do it without saying (say, the right knowledge and experience), there is an automatic solution where someone has pre-set the parameters based on natural rationality. That is, you have a default setting, which so far had to be a master in a similar case, so a specialist. But this is the modern age in esoteric, where the logo guarantees quality! It's vibrate there on every holoapps I make.