Felkészítő program | Preparatory Program
Amit itt láttok, az a paraméter-programozás csúcsa. Olyan high-tech mágia, aminek nincs párja. Ha ezt egy olyan világlátással magyaráznám, ahol mágia nem létezik, azt mondanám erre, hogy pszichovizuális transz, ami segít az agynak a tanulásban.

A paraméter programozás egészen pontosan azt jelenti, hogy nincs benne egy darab konkrétum sem. A high-tech ebben pedig az, hogy bármilyen élethelyzetben, bármilyen feladatra alkalmazható. Kifejlesztését azok az ellenséges lények inspirálták, akik látták minden gondolatomat és tervemet, viszont egy szót sem értettek az informatikából. Miközben az energiáimat lopták, közben ilyen cuccok kerültek ki a spirituális térbe. Bizonyos értelemben egyet tudok érteni azokkal, akik átlátva ezeket kicsit megijednek és felelőtlenséggel vádolnak, ám mind betojt az elől a harc elől, aminek ezek a holopropgramok a melléktermékei. Ha a világ tükör, akkor ezek pontosan megfelelnek azoknak a fegyvereknek, amik az arab országokban szétáradtak mondjuk a líbiai hadsereg feygverraktáraiból. Ezek a fegyverek a mi világunk problémái, ezek a holoappok pedig az övék odafönn.

Hatásmechanizmusában kihasználja a magasabb dimenziók lehetőségeit, azaz extrém esetben az is előfordulhat, hogy ennek a felkészülésnek az eredménye hirtelen jelenik meg a mi idővonalunkon. Lefordítva tegnap még nem tudtad, ma meg már tudod. Alaphelyzetben nem törekszik a program az extrém esetekre, de jó tudni, hol vannak a határai. Ez egy keretrendszer, amit te töltesz fel tartalommal és végig ezekkel a konkrétumokkal dolgozik.
What you see here is the peak of parameter programming. It's a high-tech magic that doesn't match. If I explain this with a worldview where magic does not exist, I would say that it is a psychovisual trans that helps the brain to learn.

Parameter programming means exactly that there is not a single piece concrete in it. In high-tech this is that it can be used for any task in any life situation. They were inspired by enemy creatures who saw all my thoughts and plans but did not understand the IT. While my energy was stolen, such stuff came into the spiritual space. In a sense, I can understand those who see them are a little frightened and they are accused of being irresponsible, but they all scared out of the fight, which are the byproducts of these holopropgrams. If the world is a mirror, then these are exactly the weapons that spread in the Arab countries, say, from the Libyan army's vaults. These weapons are the problems of our world, and these holoapps are theirs.

In its mechanism of action, it takes advantage of the possibilities of the higher dimensions, that is, in extreme cases, the result of this preparation may suddenly appear on our timeline. Translated yesterday you didn't know, today you know. By default, the program does not seek extreme cases, but it is good to know where your boundaries are. It is a framework that you fill up with content and work with these specifics.