Tükör Admin | Mirror Admin
Ez egy rendkívül komoly probléma megoldása egy húzással. Eredménye ezen kívül még az, hogy a megváltását mindenki maga intézheti.

A rendkívül komoly probléma az volt, hogy az alászálló kollektív tudat belezavarodott az egyéni tudatokba, ezért minden egyéni tudat a kollektív célt tűzte ki maga elé és igyekezett a hatalmat bármi áron a maga kezébe venni.

Az egy húzás ebben az, hogy megváltozott a hatalomgyakorlás filozófiája. Aki a főnök, az nem tesz mást, mint energiát szolgáltat és az elemek maguk idealizálják a világaikat úgy, hogy olyan világot kapnak a szolgáltatótól, amilyen az ő világuk másoknak. Ennek a neve a Tüköradmin. Ott a kezetekben a hatalom és ha nem tetszik az, ahogyan az Ég bánik veled, alakíts a saját világodon és az Ég is azonnal alakít rajta feléd is. Az új mottó: "Ahogy lenn, úgy fenn".
This is a very serious problem solving with a drag. In addition, the result is that everyone can do his own salvation.

The extremely serious problem was that the descending collective consciousness became confused in the individual consciousness, so every individual consciousness set itself the collective goal and tried to take power at all costs.


One drag  in this is that the philosophy of exercising power has changed. Whoever is the boss does nothing more than provide energy and the elements themselves idealize their worlds by getting a world of service like their world to others. Its name is Mirror Admin. There's power in your hands, and if you don't like the way Sky treats you, shape it on your own world, and the Sky will immediately shape you. The new motto is "As below, so up".