Szabadság rezgések | Freedom Resolutions

A szabadság rezgéseket tartalmazó holosugárzó alapja egy olyan általam készített tarot, amiből kimaradtak a felesleges és az eredményt hátráltató elemek, mint például a lapok és az azt húzogató emberek. Így a szükséges rezgések közvetlenül jutnak a fejed fölötti spirituális frekvenciákra, ahol a Felettes Éned fog velük dolgozni. Szándékosan nem említettem a ragaszkodni különösen, de oldani egyáltalán nem szerető angyalokat.

Maga a tarot nem túl bonyolult és pont ellenkező filozófiájú, mint amit ti megszoktatok. Ti olyan intuitív kártyákat ismertek, ami nagyon is racionális szerkezetű. Ez pedig olyan racionális kártya-rendszer, ami pedig intuitív szerkezetű. Előnye, hogy nem kell hozzá senki, aki elmagyarázza, mert ott vagy erre te, hisz jól érted, mi van a lapokra írva.

A holoapp ezeket a rezgéseket alkalmazza a kívánt időben, módon és sorrendben. Mivel itt minden mindennel logikai kapcsolatban áll, a MIA is előszeretettel hívja meg, amikor szükséged van rá. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a Szabadságra meg is kell érnie az embernek, mert akik nem értik, azok mások leigázására szeretik használni hatalmát. Ezért használata során az is előfordulhat, hogy rossz kezekben korlátozni fog, nehogy mások szabadsága sérüljön.
The basis of the holo radiator with vibrations of freedom a tarot made by me which omitted unnecessary and hindering elements, such as cards and people pulling it. So the necessary vibrations will go directly to the spiritual frequencies above your head, where the Higher Self will work with them. I deliberately did not mention angels who love to adhere particularly, but they do not like to release it at all.

The tarot itself is not too complicated and has exactly the opposite philosophy you are used to. You know some intuitive cards that have a very rational structure. This is a rational card system that is intuitive. Its advantage is that no one needs to explain it, because you are there, because you understand what is written on the cards.

The holoapp uses these vibrations in the desired time, manner and order. Since everything is logical in everything here, MIA also calls you when you need it. I would like to draw your attention to the fact that freedom must be attainable to man, because those who do not understand, use their power to enslave others. Therefore, it may also occur during use that it will limit itself in the wrong hands so that the freedom of others is not violated.
Dream - Submission - Rebellion - Escape - Hunting - Independent
Reality - Hiding - Salvation - Fight - Sit out - Free

Ez egy programozói kártya, munkára való | This is a programming card for work