Turbo öngyógyítás | Turbo Self Healing
A turbo öngyógyítás nem attól turbo, hogy azonnal meg is gyógyultál. Bár ez sem egészen igaz, ám akiket ez érintene, azok egyszerre vannak jelen nagyon magas dimenzióban és a 3D-ben is. Igen keveseket érint. A többieknek attól turbo, hogy csak ennyi és már meg is indulnak a gyógyenergiák. XD diagnosztikai rendszerrel a csillagcsaládnak nevezett embercsoport felé is, hisz ha csak önmagadat gyógyítanád, azzal nem jutnál valójában semmire.

Tartalmazza mindazt, amire szükség lehet és a jövőben bármikor elég csak rá gondolni erre a képre (vagy alkalomra), hogy frissíts és korrigálj, ha szükséges.

Felhívnám a figyelmet arra, hogy ez egyben egy forgatókönyvet is tartalmaz, ami azt jelenti, hogy meg is szervezi a szükséges orvosokat, gyógyítókat és ha kell, a különleges képességeiteket felhasználva akár új gyógyeljárások, találmányok is születhetnek ez ügyben. Csak önmagadat tudod vele gyógyítani és a hozzád köthető embereket a tudathálózatodon. Ilyen minőségben pedig ingyenes, amivel én szerzek nem is kicsi pozitív karmát ebben az új karmarendszerben, ami utólagos korrekcióval hajt végre egy igazságos rendezést az egyéni tudatok szempontjainak figyelembevételével.
Turbo self-healing is not a turbo that you can heal immediately. Although this is not quite true, but those who are affected, they are both present in a very high dimension and in 3D. Very few touches. The rest of them are turbo that it is just that and the medical energy starts. With an XD diagnostic system for a group of people called a family of stars, if you would only heal yourself, you would not really get anything.

Includes everything you might need and think about this image (or occasion) at any time in the future to update and correct if necessary.

I would like to draw your attention to the fact that this also includes a scenario, which means that you can organize the necessary doctors, healers and, if necessary, use your special abilities to make new treatments and inventions in this matter. You can only heal yourself and heal people on your network of consciousness. In such a quality is free, with which I make no small positive karma in this new karma system, which carries out a correct order with a correction of the aspects of individual consciousness.