Vörös Sugár Matrix | Red Ray Matrix
Normál esetben ez csak Vörös Sugár lenne. Ám bizonyos okok miatt át kellett szervezni a teljes emberi tudatot, így a Vörös Sugarat is polarizálni kell számtalan valóságba. Ez vezérli a történéseket és azok minőségét ebben a multiplex környezettben, ahol az egymás mellé nem valók külön életet élhetnek.

Akik a valóságok szétválasztását és összefésülését végzik, a környezetük szemében valószínűleg mind bolondok. Hisz a környezetük csak egy valóságban él egy idővonalon. Aki ilyesmit csinál, azok teste egy valóságban él, a tudatuk viszont sokat jár be és emiatt kevesen tudnak társadalmi életet élni. Ez a holoapp abban segít, hogy ezek a csatornák harmonikusabban jelenjenek meg, hogy ezek az emberek képesek legyenek a megfelelő társadalmi érintkezésekre és szerepekre.

Jelenleg ez az egyik kiemelt feladat, aminek célja rendbe tenni a világot. Az ellenható erők ebben a játékban azok, akik hasznot húznak a jelenlegi zavaros helyetből és arra érdemes figyelni, hogy sokszor látszanak az ellentétének, mint amik valójában.
Normally this would be just Red Ray. But for some reason, the whole human consciousness had to be restructured, so the Red Rays would have to be polarized to countless realities. It controls the events and their quality in this multiplex environment where non-adjacent people can live a separate life.

Those who do the separation and merging of realities are probably fools in the eyes of their environment. Their environment lives only in one reality on one timeline. Those who do such things, their bodies live in reality, but their consciousness goes a long way, and so few can live a social life. This holoapp helps to make these channels more harmonious, so that these people can have the right social contacts and roles.

At the moment, this is one of the top priority task for the world. The opposing forces in this game are those who benefit from the current confusing space and pay attention to the fact that they often appear to be in contrast to what they really are.