Gyakorlati jövőkutatás | Practical futures research
Ez még a különleges egységben is egy külön kis különleges egység. Azoknak van, akik elméjében a többiek által látott sok kevés.

Mert itt számításba kell venni olyan elemeket (egy egy történés lehetséges okaira gondolva), mint a jövő. Ha a jövőben esetleg valakik megfejtik a fizikai valóság frekvenciáit, akkor a világ másolhatóvá válik. Tételezzük fel, hogy ennek megoldása nem a mi szintünk, ám az már a mi szintünk, hogy milyen lépéseket teszünk a valóságunk biztosításáért.

A különleges egység dolga biztosítani a frontvonalat a jövőből érkező korrekciós szándékokra.
Even in the special unit, this is a special small unit. For those who have "many" seen by others in their minds are few..

Because we have to consider elements (thinking about the possible causes of an event) as the future. If in the future someone might decipher the frequencies of physical reality, then the world can be copied. Let's assume that solving this is not our level, but our level is what we are doing to ensure our reality.

It is the job of the special unit to provide the front line for future corrective intentions.