Indian Name Reader

Megérzést kapsz, ki is a másik ember valójában. Természetesen nem szeretném, ha erre rászoknál és elhanyagolnád a saját érzékelésed, ám vannak kevésbé tisztességes mágiák, amiket észlelve ez a holoapp automatikusan működésbe lép.

Hasonlóan ahogy a bokszolóknál van, Vezetéknév "Seggfej" Keresztnév. De hallottam már működni a nevek nélkül is, csak egyszerűen jött a jel és időnként verbális formában is a konkrét szó.

Elsősorban arra készült, hogy egy fontos döntés előtt rendelkezz a többi szereplő személyével kapcsolatos információkkal. A holoapp úgy működik, hogy egy mini titkos közvéleménykutatást végez az illető közvetlen környezetében lévőkkel, mi a valós véleményük az adott emberről. Természetesen azt is figyeli, akik válaszolnak, azok milyen minőséget képviselnek és milyen viszonyban vannak az illetővel. Itt előfordulhat az is, hogy egy negatív véleménynek valójában pozitív jelentése van. Alapbeállításként tehát csak egy szó érkezik, amit így lehet tovább is elemezni.
You get a divination of who the other person is. Of course, I wouldn't want you to abuse it and neglect your own perception, but there are less decent magic that this holoapp will automatically starts when detected.

Similar to the boxers, First Name "Asshole" Surname. But I've heard it work without the names, just the sign came and sometimes the verbal form of the word.

It is primarily intended to have information about the identity of other players before an important decision. The holoapp works by conducting a mini secret poll with those in its immediate surroundings, what their real opinion about that person is. Of course, it also watches who responds what quality they represent and how they relate to them. It may also be that a negative opinion actually has a positive meaning. So, by default, only one word arrives that can be further analyzed.